08 86018833 Z Chat zalo

Mỏ đá Công ty Cổ phần Việt Thanh VnC

tMỏ đá Công ty cổ phần Việt Thanh VnC áp dụng công nghệ hiện đại, sẵn sàng đáp ứng các nhu về sản phẩm đá tự nhiên của khách hàng. Việt Thanh VnC có mỏ đá xanh ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa) với tổng trữ lượng lên tới gần 300.000m3.

MỎ VIỆT THANH VnC:
Làng Ban, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Tel: 02 373 851 034 – Fax: 02 373 754 037 – E-mail: vietthanhvnc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *